ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Καθηγητές σχολής

Οι καθηγητές που διδάσκουν στη σχολή μας είναι άρτια καταρτισμένοι καλλιτεχνικά και επιλεγμένοι προσεκτικά ώστε να διαθέτουν επιπλέον άριστες παιδαγωγικές γνώσεις. Εκτός από το παιδαγωγικό έργο που συντελείται στη σχολή, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στις ζεστές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μαθητών-γονέων-καθηγητών.

Δείτε παρακάτω τα βιογραφικά των καθηγητών της σχολής μας:

Βίκυ Παπανικολάου - Καλλιτεχνική Διεύθυνση 
Βιογραφικό

Γιαννούδη Ελένη 
​Βιογραφικό

Ζίνα Θεοδώρου
​Βιογραφικό

Ίριδα Κοράκη 
​Βιογραφικό

Έλενα Μυλωνοπούλου
​Βιογραφικό